akvarellen 3-2015

Styrelsens hörna

av Anders Högberg

 

En svala gör ingen sommar...
Det här med årstider är något som präglar oss nordbor väldigt mycket. Den senaste sommaren har fått många att reflektera över väder och vind. Vad det är som gör att det verkligen känns som sommar. Ibland räcker det med att försöka se det lilla i det stora och att leva i nuet, som det ofta påpekas. De flesta av er känner säkert till uttrycket: “En svala gör ingen sommar...” Visst, det är ju helt riktigt. Rent matematiskt blir det ingen sommar med bara en svala. Men: Den första svalan är en underbar upplevelse och förebådar det sköna som komma skall. Precis som vi tycker att den första lärkan förebådar våren och den första snöflingan att vi snart får vinter. Så på sätt och vis kan alltså en svala ändå göra en väldigt stor skillnad! n liten upplevelse som ger förväntan om något större. Jag brukar oftast notera den första tornsvalan runt den 20–22 maj i Stockholmstrakten, men i år var det några dagar senare...
Undertecknad är sedan 2013 sekreterare i NAS styrelse vid sidan av min arkitektverksamhet. Jag utbildades till arkitekt på 70-talet. På den tiden var teckning och måleri, främst akvarell, en rolig del av utbildningen. Under åren som yrkesverksam arkitekt har jag dock inte ägnat mig så mycket åt dessa redskap. Dels på grund av att jag haft medarbetare som i mitt tycke varit mer skickade än jag och dels på grund av att tiden inte alltid räckt till. På senare år har det dessutom blivit helt överskuggande att använda datorer som hjälpmedel för att rita och redovisa projekt och de flesta visualiseringar görs med 3Dteknik.

Bilderna som framställs med dessa avancerade program och maskiner är i många avseenden perfekta, men de saknar oftast det vi skulle kunna kalla för känsla och uttryck och det utrymme som ges för illusion, fantasi och egen bildtolkning.

Jag har nu, tack vare mitt medlemskap i NAS och med inspiration av mina styrelsekollegor, har haft den stora glädjen att hitta tillbaka till mitt akvarellmåleri. Jag har bland annat haft nöjet att gå flera kurser. Senast för den mycket inspirerande Jonas Pettersson i “experimentell akvarell”. Där fick vi prova på många spännande tekniker. Ett av de alster som jag producerade har, med benäget bistånd från vår nyvalda ordförande Marianne Gross, ställts ut i Hilleröd i Danmark på samlingsutställningen “Strømninger” – Akvarel fra 5 nordiske lande, som pågick 3/7–23/8 denna sommar. (Marianne var, liksom Jonas, också utställare i Hilleröd!) Nu återstår att se om detta blev en engångsföreteelse eller om det som uttrycket om svalan blev en inledning och förebådan om en fortsättning...

Jag vill passa på att, på styrelsens vägnar, hälsa vår nya landsrepresentant för Danmark, Inge Mette Kirkeby, välkommen i styrelsen och naturligtvis också hälsa Marianne Gross välkommen som ny ordförande.

Med hopp om en ljus akvarell-framtid!