akvarellen 4-2009

Ordföraren har ordet

av Trond Einar Solberg Indsetviken

Når du får akvarellen denne gang har vinteren kommet, snøen lagt seg og freden senket seg over naturen. Jeg vil denne gang få lov til å gratulere de som har kommet gjennom juryeringen til vår Jubileums-utställning 2009 - 1 oktober til 13 mars 2010:

Stein Andersen
Björn-Owe Andersson
Ingela Andersson
Johnny Andersson
Aslaug Nina Arnesveen
Ulf Backman
Åke Bengs
Annette Berggreen
Pontus Berglund
Eli Ragnhild Bjørneby
Margareta Jungerth Boo
Hardy Brix
Erna Calderon
Maj Due Susanne Enehjelm
Ann-Britt Eriksson
Görel Ersson
Lena Johansson Fahlen
Hans Frydendal
Lena Gemz
Morten Gjul
Marianne Gross
Gudbjorg Hakonardottir Gugga
Ingela Ullberg Hallonquist
Sten Hammar
Christine Henrich
Trond E S Indsetviken
Per Joelson
Sigurjon Johansson
Peter J Kautzky
Frances A. Kidney
Jadwiga Kielland
Brita Kildal
Inge Mette Kirkeby
Leo Kosonen
Christina Kynde
Anita Larsson
Lena Lavén
Mats Lindh
Agneta Ljungberg
Christina Lönnblom
Lars Mannsaker
Cilla Midhall
Nettan Morén
Monica Månsson
Margaretha Margo Olsson
Torunn Ovanger
Sven-Ingvar Richtoff
Jan Roald
Gunilla Rosenberg
Britta Rydell
Terje Rygg
May Hege Rygel
Anita Rådberg
Astri Raestad
Elena Sahlin
Elisabeth Setterberg
Stig-Ove Sivertsen
Hilde Eilertsen Sletvold
Mona Sloth
Helge Sommer
Kersti Rågfelt Strandberg
Kajsa Svensson
Unni Thomassen
Kristin Thorkelsdottir
Alice Thomsen
Kari Utgaard
Anne Marit Varpen
Monica Westberg
Liv Wold
Dusanka Zaric
Lisbeth Åkerman

Jeg vil også få takke alle som har sendt inn arbeider til juryeringen, men som ikke kom med denne gang. Med stormskritt nærmer vi oss nå et nytt år, med nye NAS aktiviteter. Den store aktivitet dette året blir Nordisk juryert utstilling på Island i oktober, nærmere informasjon kommer. Vi arbeider også med organiseringen av en akvarellstafett i Sverige og et Fri Akademi i Danmark. Da gjenstår det for meg og på vegne av styret å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år, og jeg håper vi sees neste år, på årsmøtet i Skärhamn, Nordiska Akvarellmuseet.