akvarellen 1-2009

Ordföraren har ordet

av Trond Einar Solberg Indsetviken

Jul og nyttår er nå historie og vi tar fatt på et nytt år. Et begivenhetsrikt år, siden vi feirer vårt 20 års jubileum. Gratulerer alle sammen. Personlig synes jeg det er flott at vi finnes som egen interesseorganisasjon for akvarellkunsten. Når jeg tenker på hvilke enorme uttrykksmuligheter som akvarellen, som teknikk har, alt fra det klassiske til det abstrakte og at vi i Nordiska Akvarellsällskapet har medlemmer som dekker hele spennvidden blir jeg imponert og stolt.

Akvarellen har sin historie fra å være reisebeskrivelser i skisseform til selvstendige billeduttrykk og hvem vet hvilke vei akvarellen tar inn i framtiden. Det tekniske ved fargene endres og nye medier kommer til. Noen vil fortsette å male og være helt tro mot den klassiske teknikken, andre vil fortsette eksperimenteringen med nye uttrykksformer. Uansett tror jeg på at ved å jobbe får man resultater. Og vi har en jobb å gjøre i å få opp anseelsen for denne teknikken, at akvareller kan bli like godt representert i gallerier og museer som andre teknikker.

Vi starter feiringen på årsmøtet som holdes på det Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. Jeg håper at mange av dere får anledning til å komme, det er en unik mulighet til å treffe andre medlemmer og ikke minst se museet. Vi håper at mange vil melde seg på Fri Akademiet som denne gang arrangeres på Island. I forbindelse med Fri Akademiet vil det også bli holdt et seminar. Fri Akademi er en flott mulighet til å arbeide sammen, diskutere og vise hva og hvordan man maler. Det er utrolig lærerikt og givende ikke bare malemessig men også sosialt. Dette året blir det en juryert Internettutstilling som vil bli presentert på vår offisielle hjemmeside: www.nordicwatercolour.org og med smakebiter fra utstillingen på vårt forum, www.nasforum.org

Som vi alle vet er Internett verdensomspennende, en unik mulighet for deg til å vise ditt arbeid for verden. akvarellen, vårt tidsskrift vil komme ut med fire nummer som jeg håper at dere har glede og nytte av også dette år.