akvarellen 3-2017

Styrelsens Hörna

av Anders Högberg

Konsten – en källa till välbefinnande

Nu närmar sig sommaren slutet och vi summerar säkert många upplevelser av olika slag. Ofta är sommaren den tid vi arbetar mindre och får tillfälle att ägna oss åt andra och friare aktiviteter.
Det handlar ofta om en jakt på lycka och välbefinnande. Det kan framstå som ett nytt intresse men redan Aristoteles var lyckoforskare: allt handlade om hur vi skulle skapa oss det goda livet och vad det finns för förutsättningarna för detta. Man har sett att människor som har en mer aktiv fritid, både socialt och fysiskt, är lyckligare än dem som har en mer passiv fritid. David Brax, postdoktor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, har formulerat följande teori: Det bästa är att hitta meningsfulla aktiviteter som utgör en stabil källa till njutning och som inte är beroende av tur eller där njutningen bara inträffar som en sällsynt belöning. Det kan tex vara ett konst- eller naturintresse. Han tycker att det är av yttersta vikt att få in stabila njutningsalstrande processer i sin vardag. På jobbet och i sina morgonvanor, till exempel. Då ökar chanserna för att vi kommer att njuta av en stilig molnformation, doften av skog eller vad som helst som kommer i vår väg.

Ofta begår vi misstaget att tro att det är viktigt att komma iväg på semesterresan. Vi tänker att njutningen ska inträffa när vi är framme, men en jättestor del av njutningen sker i själva planeringsprocessen. Centralt för oss i NAS blir naturligtvis upplevelsen av akvarellmåleriet, både i form av skapande och betraktande. I Nordiska Akvarellsällskapets stadgar §1, själva grunden för vår förening, står att läsa följande: ”Nordiska Akvarellsällskapets ändamål är att verka för akvarellmåleriets utveckling och allmänna tillgänglighet. Föreningen ska vidare ge ut medlemstidskriften akvarellen samt arrangera olika medlemsaktiviteter.”

Vad gäller utgivning av medlemstidskriften akvarellen så kan vi med stor glädje konstatera att tidningen är mycket livskraftig, med många fina artiklar, ett fylligt innehåll samt många namnkunniga annonsörer. Det tackar vi för! Beträffande utveckling och tillgänglighet så bedrivs aktiviteter på flera nivåer. Ett roligt exempel är t.ex. sommarens akvarellmässa i Edsvik
(läs separat text). Det bedrivs en mängd aktiviteter runt om i Norden och det mesta av detta kan man, förutom i akvarellen, finna på NAS hemsida. Vår förhoppning är att detta kan ge inspiration till akvarellaktiviteter och välbefinnande.