akvarellen 2-2017

Ledaren

av Håkan Bull, redaktör

Bästa akvarellvänner!

Under sommaren visar Nordiska Akvarellmuseet en utställning med verk av Arne Isacsson, som skulle ha fyllt 100 år den 21 mars. Jubileumsutställningen firar hans gärning som konstnär, konstpedagog och författare. Vi publicerar i detta nummer en intervju med museichef Bera Nordal med anledning av utställningen. På vernissagedagen medverkade NAS/akvarellen genom att utdela Nordiska Akvarellsällskapets Arne Isacssonpris för nionde gången. Vem som fick priset vet du om du var på vernissagen och i nästa nummer av akvarellen kommer information om pristagaren samt en artikel om utställningen.

I detta nummer deltar vi i jubileet genom att publicera en rad minnestexter insända av NAS-medlemmar.
Ytterligare inslag av NAS-medlemmar finns i detta nummer i artikeln med rubriken ”Böcker om akvarellmåleri”. Då och då hamnar det böcker om akvarell i vår postlåda, eller också korsar de redaktörens väg i konstlivet på annat sätt. Vissa böcker av stort allmänintresse får separata artiklar, men vi har ej möjlighet att skriva utförligt om alla akvarellböcker. Därför gör vi nu, i ett urval, anmälan av nio böcker/utställningskataloger av NAS-medlemmar eller personer med anknytning till texter publicerade i akvarellen. På sidan 13 finns även en påminnelse om den omfattande katalogen till Akvarellmuseets Arne Isacssonutställning som går att köpa genom museet.

En annan viktig konstscen för akvarellmåleri är Edsvik Konsthall i Sverige. Den 30 juni–2 juli pågår där en akvarellmässa som NAS/akvarellen är medarrangörer till. I anknytning till detta
publicerar vi en kortare historik om konsthallens engagemang för akvarellmåleriet och på sidan 29 finns information om mässans innehåll. Som medlem i NAS får du 10% rabatt i monterhyra om du passerar juryns urval av utställare. NAS-medlemskort finns i akvarellen 1/17 på sidan 32. NAS/akvarellen finns tillsammans med Winsor & Newton på plats i montrar bredvid varandra under mässdagarna.

I detta späckade specialnummer har vi på grund av allt annat innehåll plats med endast en konstnärsartikel. På sidorna 19–24 presenteras dansken Martin Berges kontrastrika akvarellmåleri.r väl förresten betalt din medlemsavgift/prenumeration för 2017?