Välkommen som medlem i Nordiska Akvarellsällskapet

Som medlem får du:

  • tidningen akvarellen, som utkommer med 4 nummer per år. Tidningen är Akvarellsällskapets forum som presenterar nordisk och internationell akvarellkonst, ger dig information om material, kurser, resor m.m. som du kan deltaga i.
  • tillgång till NAS Facebookgruppe

För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på respektive lands postgiro/bankkonto.
Glöm inte att skriva namn, adress, e-post och telefonnummer på talongen!

 

Medlemsavgift

Sverige: Bankgiro 5128-8355, SEK 360.-
Danmark: Konto i Danske Bank reg nr 9570, konto nr 9705872, DKK 310.-
Norge: Konto i DnB NOR Bank 7877 08 06 673, NOK 360,-
Finland: Konto i Danske Bank FI5980001770843051, EUR 42.-
Island: Landsbankinn 0130 15 630828 Kt: 260555 4999, ISK 5000.-

Övriga länder/other countries:

SWEDBANK, Sweden
BIC/Swift: SWEDSESS
IBAN: SE1680000810599342431609
SEK 420,-
välj alternativet: betalare/mottagare delar bankkostnaden
please use the alternative: shared bank costs

Om du har autogiro, var vänlig att varje år uppmärksamma eventuella justeringar av medlemsavgiften, bla till följd av ändrade valutakurser.

Om du representerar en konstförening, vänligen kontakta avarellens This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för avtal

Insättning till Arne Isacssons fond kan göras på NAS bankgiro 5128-8355. Skriv "AI fond" på talongen.

Kontakt

Kontakta ditt lands representant i styrelsen om du har frågor
eller NAS' sekreterare Anders Högberg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.