Välkommen som medlem i Nordiska Akvarellsällskapet

Som medlem får du:

  • tidningen akvarellen, som utkommer med 4 nummer per år. Tidningen presenterar nordisk och internationell akvarellkonst
  • information om material, kurser, resor m.m. som du kan deltaga i
  • invitation till årsmöte, målarträff, medlemsmöter och utställninger
  • tillgång till NAS Facebookgruppe

För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på respektive lands postgiro/bankkonto.
Glöm inte att skriva namn, adress, e-post och telefonnummer på talongen! 

Medlemsavgift

Sverige: Bankgiro 5128-8355, SEK 380.-
Danmark: Konto i Danske Bank reg nr 9570, konto nr 9705872, DKK 310.-
Norge: Konto i DnB NOR Bank 7877 08 06 673, NOK 380.-
Finland: Konto i Danske Bank FI5980001770843051, EUR 42.-
Island: Landsbanki Íslands 0114 05 570180, kt 080256 4939, ISK 5000,-

Övriga länder/other countries:

SWEDBANK, Sweden
BIC/Swift: SWEDSESS
IBAN: SE1680000810599342431609
SEK 420,-
välj alternativet: betalare/mottagare delar bankkostnaden
please use the alternative: shared bank costs

Om du har autogiro, var vänlig att varje år uppmärksamma eventuella justeringar av medlemsavgiften, bla till följd av ändrade valutakurser.

Om du representerar en konstförening, vänligen kontakta akvarellens This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för avtal

Insättning till Arne Isacssons fond kan göras på NAS bankgiro 5128-8355. Skriv "AI fond" på talongen.

Kontakt

Kontakta ditt lands representant i styrelsen om du har frågor