Kontakt

Frågor om vår verksamhet:
Anders Högberg, Ordförande
Mob +46-705 338 061
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor kring medlemstidningen akvarellen
Håkan Bull, Redaktör och annonsansvarig
Mob +46-708 789 998
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsskap, adressändring, andra frågor
Kontakta ditt lands representant i styrelsen

De olika ländernas representanter
Sverige: Björn Bernström, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Danmark: Hanne Julie Johansen,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norge: Karin Keane, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Finland: Pive Toivonen
Island: Edda Thorey Kristfinnsdottir

Frågor kring webbplatsen
Marianne Gross, webbredaktör
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.