Kontakt

Frågor om vår verksamhet:
Marianne Gross, Ordförande
Mob +45 - 24 46 05 69
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor kring medlemstidningen akvarellen
Håkan Bull, Redaktör och annonsansvarig
Mob +46-708 789 998
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsskap, adressändring, andra frågor
Kontakta ditt lands representant i styrelsen eller
Anders Högberg, sekreterare
Mob +46-705 338 061
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De olika ländernas representanter
Sverige: Björn Bernström, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Danmark: Hanne Julie Johansen,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norge: Karin Keane, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Finland: Linda Granfors, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Island: Jónína Mágnusdóttir, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor kring webbplatsen
Marianne Gross, webbredaktör
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.