Arne Isacsson-stipendiet 2013 til Therese Szatek

Arne Isacsson-stipendiet delades ut i samband med utställningen Nordisk Akvarell. Arne Isacsson uttryckte innan sin död en önskan att man skulle försöka få in mer pengar till fonden för att kunna fortsätta att dela ut priset i framtiden.

Insättning till Arne Isacssons fond kan göras på svenskt bankgirokonto nummer: 5128-8355 Skriv "AI Fond" på talongen.

På Nordisk Akvarell 2013 i Løten, Norge tilldelades Therese Szatek (Sverige) Arne Isacsson-stipendiet med följande motivering:
Syftet med stipendiet är att uppmuntra unga lovande akvarellmålare. Therese Szatek tilldelas priset eftersom hon är en ung konstnär som på ett egensinnigt sätt gjort akvarellmåleriet till en viktig del av sitt konstnärskap. Therese Szateks akvareller är ofta i stort format med ett bilduttryck där en saklig realism övergår i en öververklighet som får oss att ana det gåtfulla som döljer sig i vardagen. Stipendiefondstyrelsen som utsett 2013 års pristagare har bestått av NAS' ordförande Anna Törnquist, Sverige, Karin Keane, styrelseledamot för Norge, samt
Håkan Bull styrelseledamot för Sverige.
Mer information om Therese Szateks konst finner du på hennes hemsida
www.thereseszatek.se och i akvarellen nr 3/2012

Priset har tidigare gått till:

2010 Halldór Ásgeirsson, Island
2009 Mona Grønstad, Norge
2008 Poul Ancher Beck, Danmark
2007 Susanna Möller, Sverige & Anita Midbjer, Sverige
2004 Monica Månsson, Sverige
2000 Lars Lerin, Sverige
1997 Peter Sternäng, Sverige